List Otwarty w PJM (z napisami)

List Otwarty w PJM (bez napisów)

Dnia 17.12.2012 organizacje skupione wokół sprawy równego traktowania głuchych i mające na celu danie środowisku głuchych możliwości wpływania na swoje losy, wspólnie podjęły inicjatywę Listu Otwartego w PJM do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. List Otwarty jest odpowiedzią na wybór Polskiej Rady Języka Migowego, w której nie znalazła się ani jedna osoba głucha, której Polski Język Migowy jest językiem codziennej komunikacji.

W skład stowarzyszonych organizacji, fundacji, oraz osób prywatnych, które podpisały List Otwarty wchodzą:

Fundacja Promocji Kultury Głuchych KOKON
Organizacja Niesłyszących i Słabosłyszących Internautów
Polski Związek Głuchych
Instytut Polskiego Języka Migowego
Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego
Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
Polskie Stowarzyszenie Głuchych i Niedosłyszących
Pracownia Lingwistyki Migowej
Fundacja Między Uszami
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UP
Instytut Historii Głuchych Surdus Historicus
CODA Polska
Prof. dr hab. Marek Świdziński
Mazowiecki Klub Sportowy Niesłyszących „Mazowsze”
Warszawski Klub Sportowy Głuchych „Wars”
Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących „Świt”
Gdański Klub Sportowy Niesłyszących „Pomorze”
Wielkopolski Klub Sportowy Głuchych
Morski Klub Sportowy Głuchych
Warmińsko-Mazurski Klub Sportowy Niesłyszących „Warmig”

List Otwarty został zamigany w PJM przez Głuchych tłumaczy: Renata Świderska, Marek Śmietana, oraz Bartosz Marganiec. Za podjęte przez nich wysiłki bardzo dziękujemy.

Wszystkich wspierających List Otwarty zachęcamy do zamieszczenia go na swoich stronach internetowych.

Comments are closed.