Statut, KRS, sprawozdania

Statut

Statut Fundacji – do ściągnięcia – plik PDF

KRS

Odpis KRS Fundacji Promocji Kultury Głuchych KOKON – plik PDF

2012

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 – plik PDF

2011

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 – plik PDF

2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 – plik PDF
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010 – plik PDF

2009

Sprawozdanie finansowe za rok 2009 – plik PDF
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009 – plik PDF

Comments are closed.